Юрист, Білорусь

Юлія ЧЕРНИШ

Юрист, Білорусь

Минск

Юлія ЧЕРНИШ

+375 44 515 21 23

Юлія ЧЕРНИШ

+375 17 259 46 49

Юлія ЧЕРНИШ

julia.chernysh@sbh-partners.com

Юлія ЧЕРНИШ

Завантажити vCard
Спеціалізація:

Будівництво та нерухомість
Вирішення спорів
Інвестиційне право
Договірне право
Імміграція


Мови:
російська, англійська

Юрист, Білорусь

Юлія спеціалізується на супроводженні діяльності будівельних організацій, здійсненні інвестиційної діяльності в Білорусі. Має досвід підготовки договорів будівельного підряду, зокрема за формами FIDIC, юридичних висновків з питань будівництва, нерухомості, земельних відносин, підготовці різних процесуальних документів. Також має значний досвід у супроводі трудової імміграції.

Юрист, Білорусь
 • Консультування та участь в супроводі реалізації проекту з реконструкції об'єкту інфраструктури на загальну суму близько 185 млн дол. США.
 • Участь у супроводі реалізації проекту з будівництва готельного комплексу на загальну суму близько 90 млн дол. США.
 • Підготовка процесуальних документів у рамках арбітражного розгляду зі спору між інвестиційною та будівельною компанією на суму близько 10 млн. дол. США.
 • Розробка та правовий аналіз господарських договорів (в тому числі договорів за формами FIDIC).
 • Повний супровід трудової міграції іноземних фахівців.
 • Підготовка клопотань про зняття заборон на в'їзд до Білорусі, оскарження постанов про депортацію, рішень про вислання.
 • Підготовка юридичних висновків з питань земельного, корпоративного права, зовнішньоекономічної діяльності.
 • Підготовка претензій, позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг та заяв, інших процесуальних документів.
Юрист, Білорусь

Консультування громадян в Юридичній клініці Академії управління при Президентові Республіки Білорусь із земельних, цивільних, житлових, адміністративних справах

Юрист, Білорусь

Академія управління при Президентові Республіки Білорусь

Юрист, Білорусь

Магістратура юридичного факультету Білоруського державного університету (2020).

Юрист, Білорусь
 • Амельченя Ю.А., Черныш Ю.А. Способы обеспечения исполнения обязательства: резервирование средств как специальная обеспечительная мера // КонсультантПлюс – система поиска правовой информации. – 2020.
 • Черныш Ю. Выбор обеспечения исполнения обязательств в государственных закупках /Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Проблемы правового регулирования общественных отношений: теория, законодательство, практика» - Брест, 2019. - С. 353-355.
 • Черныш Ю. К вопросу о государственной экологической экспертизе предпроектной и проектной документации при реконструкции объектов / Сборник тезисов докладов V Международной научно-практической конференции «Экология и защита окружающей среды» - Минск, 2019. - С. 128-130.
 • Черныш Ю. К вопросу о регулировании отношений по защите персональных данных работника /Сборник материалов VII Международной научной конференции студентов и молодых ученых «Правовое регулирование социального партнерства и трудовых отношений в Беларуси и за рубежом» - Минск, 2018.