Супровід угод по залученню інвестицій

Супровід угод по залученню інвестицій

1.1 Супровід залучення венчурних інвестицій на стороні інвестора або проекту.

1.2 Супровід залучення інвестицій від фондів прямих інвестицій на стороні фонду або проекту.

1.3 Юридичний аудит перед покупкою або продажем (Legal Due Diligence).

1.4 Комплексний аудит (юридичний, фінансовий, податковий, IT та інформаційної безпеки).

1.5 Допомога у вибудовуванні корпоративної структури перед залученням інвестицій.

1.6 Допомога при залученні інвестицій в іноземні компанії.

1.7 Супровід інвестиційних угод через токенізацію активів.


4.1 Супровід залучення венчурних інвестицій на стороні інвестора або проекту.
Юристи та адвокати SBH Law Offices консультують інвесторів або акціонерів проекту в рамках залучення венчурних інвестицій з наступних питань:
 • Підготовка, уточнення, перевірка і узгодження Termsheet (умов угоди).
 • Проведення первинного LDD проекту для Інвестора.
 • Проведення первинного Vendor due diligence (VDD) перед залученням інвестицій для проекту.
 • Оформлення необхідних документів для усунення ризиків, виявлених в результаті LDD / VDD.
 • Підготовка та узгодження інвестиційних документів (договорів конвертованого позики, акціонерних угод, опціонних угод, договорів SAFE, KISS, корпоративних документів).
 • Супроводження укладання угоди (включаючи питання реєстрації угоди, випуску акцій (якщо є), внесення змін до установчих документів, а також питання дотримання умов закриття угоди).
 • Комплексний юридичний супровід угод.

4.2 Супровід залучення інвестицій від фондів прямих інвестицій на стороні фонду або проекту.
Юристи та адвокати SBH Law Offices консультують інвесторів або акціонерів проекту в рамках залучення інвестицій від фондів прямих інвестицій з наступних питань:
 • Підготовка, уточнення, перевірка і узгодження Termsheet (умов угоди).
 • Проведення LDD проекту для Інвестора.
 • Проведення Vendor due diligence (VDD) перед залученням інвестицій для проекту.
 • Підготовка та узгодження інвестиційних документів (договорів конвертованого позики, акціонерних угод, опціонних угод, корпоративних документів).
 • Супроводження укладання угоди (включаючи питання реєстрації угоди, випуску акцій (якщо є), внесення змін до установчих документів, а також питання дотримання умов закриття угоди).
 • Комплексний юридичний супровід угод.

4.3. Юридичний аудит перед покупкою або продажем.
Юридичний аудит (Legal Due Diligence) є важливою частиною підготовчої роботи перед угодою щодо купівлі або продажу бізнесу. Це комплексна незалежна і об'єктивна оцінка правової складової діяльності компанії. Мета юридичного аудиту - встановлення наявності підприємницьких ризиків, а також вироблення рекомендацій для максимального зниження таких ризиків у разі їх виявлення. Потенційний інвестор зацікавлений у швидкій окупності його вкладень, а LDD допоможе виявити, наскільки сумлінно компанія веде свій бізнес, чи були нею допущені помилки та порушення, які можуть призвести до негативних наслідків для компанії та інвестора в майбутньому. Команда SBH Law Offices має багаторічний досвід проведення LDD різних компаній. Наші юристи проводять юридичний аудит за такими основними напрямками:
 • Аудит установчих і корпоративних документів.
 • Аудит діяльності компанії на предмет відповідності вимогам законодавства (перевірка наявності в компанії необхідних дозволів, ліцензій, атестатів і сертифікатів та ін.)
 • Аудит договірної роботи (аналіз договорів, що укладаються і типових форм, дотримання сторонами порядку виконання договорів, перевірка наявності належного схвалення органами управління компанії, розробка рекомендацій щодо мінімізації ризиків при укладанні комерційних договорів).
 • Аудит основних засобів та матеріальних активів компанії, нерухомого майна.
 • Аудит належного оформлення трудових відносин з працівниками.
 • Аудит об'єктів інтелектуальної власності.
 • Аудит зовнішньоекономічної діяльності.
 • Перевірка наявності судових суперечок і претензій від контрагентів; та ін.

4.4. Комплексний аудит (юридичний, фінансовий, податковий, IT та інформаційної безпеки).
Комплексний аудит перед покупкою або продажем бізнесу є необхідним елементом угоди. Покупцеві важливо знати, чи належним чином компанія здійснює свою діяльність, і бути в курсі всіх ризиків, які можуть призвести до негативних наслідків покупця після здійснення угоди. Проведення комплексного аудиту є запорукою успішного інвестування.
SBH Law Offices проводить юридичний аудит будь-якого рівня складності, а також сприяє в проведенні інших видів аудиту (фінансового, податкового, IT та інформаційної безпеки):
 • Фінансовий аудит являє собою перевірку економічного і фінансового стану компанії, її фінансової звітності.
 • Податковий аудит проводиться з метою виявлення фактів неправильного ведення податкового обліку, неповної або надмірної сплати податків і внесків, помилок при складанні податкових декларацій, а також оцінки податкових ризиків існуючого порядку ведення бізнесу.
 • IT аудит проводиться з метою перевірки стану інформаційних технологій і систем компанії, їх відповідність потребам бізнесу.
 • Аудит інформаційної безпеки є експертизу стану систем безпеки компанії і ступеня захищеності інформаційних мереж, а також визначення відповідності системи захисту інформації вимогам законодавства.

SBH Law Offices організовує і координує комплексний аудит бізнесу із залученням надійних і компетентних підрядників. В результаті наші клієнти отримують оперативний повноцінний аналіз усіх аспектів бізнесу перед його покупкою або продажем.


4.5 Допомога у вибудовуванні корпоративної структури перед залученням інвестицій.
Зміна корпоративної структури може бути обумовлено угодою по залученню інвестицій, а саме пропонованими інвестором умовами залучення інвестицій. Наприклад, правила фінансової організації можуть передбачати можливість надання інвестицій тільки резидентам Європейського союзу. В такому випадку, для отримання фінансування від такої організації необхідно буде створення компанії в Європейському союзі і її вбудовування в поточну корпоративну структуру.
SBH Law Offices надає допомогу в розбудові корпоративної структури для залучення інвестицій, а саме:
 • З урахуванням узгоджених умов залучення інвестицій проводить правову оцінку поточної корпоративної структури і виробляє рекомендації щодо її можливо реструктуризації.
 • Проводить порівняльний правовий аналіз декількох варіантів, якщо умов інвестування допускають декілька варіантів корпоративної структури.
 • Консультує за умовами здійснення операції з частками, акціями компанії.
 • Консультує за податковими зобов'язаннями в зв'язку із вчиненням правочину.
 • Адмініструє роботу іноземних консультантів, якщо в контур угоди входять компанії в іноземних юрисдикціях.
 • Готує покроковий план корпоративної реструктуризації, який може включати створення компаній в іноземних юрисдикціях, укладення угод з частками, акціями.
 • Бере участь в переговорах.
 • Супроводжує процес корпоративної реструктуризації, при необхідності залучаючи іноземних консультантів.

4.6. Допомога при залученні інвестицій в іноземні компанії.
Юристи та адвокати SBH Law Offices консультують іноземні компанії і акціонерів компаній з питань залучення інвестицій в іноземні компанії. Юридична допомога включає такі питання:
 • Підготовка та узгодження документів по угоді з іноземної праву.
 • Сприяння в проведенні LDD іноземних компаній.
 • Участь в переговорах по угоді в якості представників зацікавленої сторони.
 • Адміністрування укладення та виконання угоди (в т.ч. отримання необхідних дозволів і сертифікатів, випуск акцій, інші необхідні реєстраційні дії).
 • Комплексний юридичний супровід угод.

4.7 Супровід інвестиційних угод через токенізацію активів.
Юристи та адвокати SBH Law Offices консультують компанії з усіх питань, пов'язаних з випуском токенів (як в Україні, так і за кордоном). Юридична допомога з даних питань включає наступні напрямки:
 • Розробка необхідних корпоративної, договірної, фінансової моделей для реалізації проекту.
 • Вироблення найбільш оптимальних рішень для токеноміки проекту.
 • Супровід реєстрація компаній - замовників ICO.
 • Супровід проведення ICO.
 • Участь в переговорах з криптобіржами з питань залучення інвестицій.

 

Зв'язатися з нами: