Організація і реогранізація бізнесу в Україні та в іноземних юрисдикціях

Організація і реогранізація бізнесу в Україні та в іноземних юрисдикціях

1.1 Реєстрація та ліквідація підприємств.

1.2 Консультування з корпоративній структурі, податкової та фінансової моделям бізнесу.

1.3 Реорганізація бізнесу і юридичних осіб (в тому числі в рамках законодавства про КІК).

1.4 Розробка і адаптація всіх видів корпоративних і локальних документів.

1.5 Врегулювання корпоративних відносин між власниками, складання акціонерних угод.

1.6 Корпоративна реструктуризація (Legal Due Diligencе корпоративної структури, структурування капіталу).


1.1. Реєстрація та ліквідація підприємств.
Фахівці корпоративної практики SBH Law Offices надають комплексний юридичний супровід з відкриття та реєстрації юридичних осіб в Україні та іноземних юрисдикціях. Наші юристи надають юридичну допомогу за такими напрямами:
  • Аналіз цілей Клієнта і підбір оптимальної організаційно-правової форми юридичної особи для ведення бізнесу.
  • Консультування з питань ведення бізнесу в рамках спеціальних податково-правових та економічних режимів.
  • Відкриття бізнесу / реєстрація юридичної особи будь-якої організаційно-правової форми «під ключ» (включаючи юридичну допомогу у відкритті банківського рахунку).
  • Відкриття представництва іноземної організації на території України «під ключ».
  • Організація, адміністрування і контроль відкриття бізнесу в будь-якій іноземній юрисдикції через широку мережу бізнес-партнерів (міжнародні та локальні юридичні фірми, реєстратори і провайдери корпоративних послуг).
  • Організація, адміністрування і контроль відкриття банківських рахунків в іноземних банках.
  • Організація, адміністрування і контроль ліквідацію юридичної особи в Україні і будь-якої іноземної юрисдикції через широку мережу бізнес-партнерів.

1.2 Консультування щодо корпоративної структурі, податкової та фінансової моделей бізнесу.
Послуга передбачає проведення комплексного аналізу бізнесу з урахуванням специфіки здійснюваної діяльності, юрисдикції, складу акціонерів, джерел фінансування та включає в себе:
 • З'ясування потреб Клієнта в організації структури бізнесу (якщо бізнес новий).
 • З'ясування проблемних аспектів у існуючій структурі бізнесу.
 • Проведення порівняльного аналізу можливих варіантів організації або зміни корпоративної структури.
 • Опис можливих договірних моделей між компаніями і відповідним їм фінансових потоків.
 • Аналіз і опис податкових наслідків для учасників договірної моделі.

Для надання послуги SBH Law Offices, за погодженням з Клієнтом, привертає консультантів з іноземних юрисдикцій для отримання консультацій з іноземної праву з урахуванням територіальної присутності бізнесу.


1.3. Реорганізація бізнесу і юридичних осіб (в тому числі в рамках законодавства про КІК).
Юристи та адвокати SBH Law Offices готові надати юридичну допомогу в реорганізації юридичних осіб з урахуванням потреб бізнесу і особливостей діяльності в різних юрисдикціях, нюансів локального і зарубіжного права.
Наші послуги:
 • Реорганізація юридичних осіб України в формах перетворення, злиття, поділу, виділення, приєднання.
 • Оскарження реорганізації.
 • Реорганізація юридичних осіб в іноземних юрисдикціях.
 • Консультування з порядку визначення контрольованих іноземних компаній (КІК), контрольованих осіб, необхідності подання звіту про КІК.
 • Аналіз корпоративної існуючої структури в рамках законодавства про КІК, оцінка фінансових ризиків та податкових наслідків, реорганізація корпоративної структури (ліквідувати обтяжливі КІК, змінити структуру володіння активами).

1.4. Розробка і адаптація всіх видів корпоративних і локальних документів.
Юристи та адвокати SBH Law Offices готові надати юридичну допомогу в розробці корпоративних документів, що включає в себе:
 • Розробку всіх видів корпоративних документів.
 • Адаптацію / модернізацію існуючих корпоративних і локальних документів.
 • Супровід процесів внесення корпоративних змін в структурі компаній / групи компаній.

1.5. Врегулювання корпоративних відносин між власниками, складання акціонерних угод.
Юристи та адвокати SBH Law Offices консультують іноземні та українські компанії, а також акціонерів таких компаній з питань підготовки партнерських угод на різних стадіях розвитку бізнесу. Юридична допомога з даних питань включає наступні напрямки:
 • Підготовка угод про співпрацю між засновниками компаній.
 • Підготовка акціонерних угод для українських компаній.
 • Розробка та затвердження опціонних програм для іноземних компаній.
 • Підготовка типових опціонних угод для інвесторів і для співробітників.

1.6. Корпоративна реструктуризація (Legal Due Diligencе корпоративної структури, структурування капіталу).
Юристи та адвокати SBH Law Offices готові надати юридичну допомогу в реструктуризації бізнесу з урахуванням потреб бізнесу, особливостей діяльності в різних юрисдикціях, нюансів локального і зарубіжного права.
Наші послуги:
 • Правовий аналіз корпоративної структури юридичної особи або групи компаній, виявлення «слабких і уразливих місць» в корпоративній структурі, консультування з питань її оптимізації.
 • Реструктуризація бізнесу (групи компаній) з метою оптимізації податкового навантаження.
 • Реструктуризація бізнесу (групи компаній) перед продажем бізнесу в цілому або його частини.
 • Реструктуризація бізнесу (групи компаній) перед або з метою залучення фінансування / інвестицій.
 • Оскарження реструктуризації.

 

Зв'язатися з нами: