Марина МАКАРОВА

Огляд нововведень правового режиму «Diia City»

// sbh-partners.com.ua

Огляд нововведень правового режиму «Diia City»

Правовий режим «Diia City», спрямований на встановлення спеціальних умов для функціонування IT-бізнесу, встановлює податкові та інші преференції для українських компаній - резидентів «Diia City».

Концепцію «Diia City» представило Міністерство цифрової трансформації України ще в середині 2020 року. Основною метою «Diia City» було заявлено створення в Україні одного з найпотужніших IT-хабів в Центральній і Східній Європі. Станом на сьогодні, в рамках реалізації концепції «Diia City», Верховною Радою України прийнято в першому читанні два законопроекти про «Diia City»:

Очікується, що прийняття пакету даних законопроектів «Diia City» створить сприятливі умови для розвитку українського IT-бізнесу і зробить Україну більш привабливою для інвестування.

Основні новації, які передбачено Законопроектом № 4303.

Згідно з нормами Законопроекту № 4303, правовий режим «Diia City» встановлюється не менше ніж на 25 років з дня внесення запису про першого резидента «Diia City» в Реєстр резидентів «Diia City».

Передбачені критерії резидентності «DiiaCity»:

Передбачені «антикритерії» резидентности – хто не може бути резидентом «DiiaCity»:

Тимчасове альтернативне отримання статусу резидента:

У разі, якщо юридична особа відповідає не всім передбаченим критеріям резидентності, така особа має право перебувати в статусі резидента «Diia City», але не більше ніж до 31 грудня року, наступного за календарним роком, в якому вона отримала статус резидента «Diia City», за умови дотримання такою юридичною особою вимог:

Якщо після настання зазначеного вище терміну юридична особа відповідає всім критеріям резидентності, вона продовжує перебувати в статусі резидента «Diia City».

Дозволені для резидентів «DiiaCity» види діяльності:

1. Комп'ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність з управління комп'ютерним обладнанням, яке включає:

2. Видання комп'ютерних ігор, а також іншого програмного забезпечення, що включає:

3. Надання програмних продуктів, в тому числі комп'ютерних ігор в режимі «онлайн» і надання веб-послуг з доставки додатків, включаючи розповсюдження примірників (копій, примірників) програмного забезпечення в електронній формі, в тому числі комп'ютерних ігор його елементів, оновлень, доповнень і розширень функціонала.

4. Освітня діяльність в області інформаційних технологій, в тому числі надання вищої, професійної перед вищими і професійно-технічної освіти за спеціальностями як комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія, кібербезпека, наука про дані, а також надання інших видів утворень, а саме: навчання комп'ютерній грамоті (цифровий грамотності), що включає послуги з навчання цифрової грамотності, розробці, модифікації, тестування та технічної підтримки програмного забезпечення, в тому числі комп'ютерні ігри (для цілей розробки, модифікації, тестування та технічної підтримки програмного забезпечення), побудові графічних інтерфейсів, організації процесів контролю якості, системного адміністрування, проектного менеджменту, розробці документацій.

5. Обробки даних і пов'язана з цим діяльність, крім надання інфраструктури для обробки даних і розміщення (хостингу) і послуг з розміщення (хостингу) і діяльність веб-порталів, які включають:

6. Дослідження і експериментальні розробки в галузі природничих та технічних наук з інформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій.

7. Проведення маркетингових кампаній і надання рекламних послуг з використанням програмного забезпечення, розробленого за участю резидента «Diia City», в мережі Інтернет та / або на пристроях користувачів.

8. Діяльність організаторів кіберспортивних змагань, кіберспортивних команд, спеціалізованих комп'ютерних центрів і / або клубів, призначених для проведення кіберспортивних змагань, а також студій трансляцій кіберспортивних змагань.

9. Діяльність постачальника послуг, пов'язана з обігом віртуальних активів.

10. Забезпечення кібербезпеки інформаційно-комунікаційних систем, програмних продуктів і інформації;

розробка і впровадження організаційних заходів, програмних і апаратно-програмних продуктів, призначених для запобігання кіберінцидентів, виявлення і захисту від кібератак, ліквідації їх наслідків, відновлення стійкості функціонування комунікаційних і технологічних систем (мереж);

обробка та аналіз даних про обставини кіберінціденту і його наслідки, встановлення передумов, що призвели до нього, надання відповідних рекомендацій;

планування та проектування інтегрованих комп'ютерних систем, які об'єднують апаратні засоби, програмне забезпечення та комунікаційні технології, призначені для захищеної обробки інформації (даних);

надання консультацій з питань забезпечення кібербезпеки (кіберзахисту) комунікаційних систем і програмного забезпечення (продуктів), що забезпечують функціонування ІТ-систем клієнта;

надання послуг з експлуатації і технічного обслуговування комунікаційного обладнання, програмного забезпечення, призначеного для забезпечення кібербезпеки комунікаційних і технологічних систем (мереж);

проведення досліджень та здійснення експериментальних розробок у сфері забезпечення кібербезпеки.

11. Діяльність з проектування (конструювання), дослідження, тестування (випробування) технологій, пристроїв і систем робототехніки з використанням комп'ютеризованих систем управління.

12. Інші види діяльності, визначені Кабінетом Міністрів України. 

Інші ключові зміни в рамках Законопроекту № 4303:

 Основні нововведення, передбачені Законопроектом № 5376.

Якщо Законопроект № 4303 більше спрямований на врегулювання порядку та критеріїв отримання і втрати статусу резидента «Diia City», а також встановлює повноваження і сфери контролю за діяльністю резидентів, то Законопроект № 5376 спрямований на регулювання оподаткування резидентів «Diia City».

Ключові зміни в рамках Законопроекту № 5376:

Резидент «Diia City» має право вибрати режим оподаткування прибутку: або платити податок на прибуток на загальних підставах за ставкою 18%, або платити податок на виведений капітал за ставкою 9%.

Безумовно, умови створення правового режиму «Diia City» можуть зазнати змін, особливо з огляду на наявність дискусій навколо пропонованих альтернативних законопроектів. Але ми маємо значну експертизу в організації та супроводі діяльності IT-бізнесу, юридичного супроводу інвестиційних угод і міжнародного структурування бізнесу, орієнтуємося в процесі і всіх тонкощах Дія City, тому пропонуємо юридичну допомогу в роз'ясненні питань щодо процедури отримання статусу резидента «Diia City».

Зв'язатися з нами:

Огляд нововведень правового режиму «Diia City»
Огляд нововведень правового режиму «Diia City»
Спеціалізація:

Корпоративне право, M&A

Інтелектуальна власність

Податкове право

Договірне право

Трудове право

IT


Мови:
українська, російська, англійська