SBH Ukraine

40 Hlubochitskaya str., lit. X

Kiev, Ukraine, 04050

UA@sbh-partners.com

Tel.  +380 67 371 36 92 (Viber, WhatsApp, Telegram)
Fax: +380 44 500 66 28

SBH Belarus

Str. Storozhevskaya, 8-3n
offices 1, 31

Minsk, Republic of Belarus, 220002

BY@sbh-partners.com

Tel.  +375 44 515 21 23 (Viber, WhatsApp, Telegram)
Fax: +375 17 259 46 49